“YARASA Ltd” şirkəti tərəfindən quraşdırılan texnikaya verilən sertifikatlar, bu texnikanın keyfiyyətinin, fasiləsiz fəaliyyət göstərməsinin və maksimal iş qabiliyyətliliyinin zəmanətidir.

Daxili İşlər Nazirliyi

Artıq uzun illərdir ki, “YARASA Ltd” şirkəti Azərbaycan Respublikası DİN ilə əməkdaşlıq edir.

“YARASA Ltd” şirkəti mühafizə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün qüvvədə olan lisenziyalara malikdir. Bütün müvafiq sənədlər dünya standartlarına və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğundur. Artıq uzun illərdir ki, “YARASA Ltd” şirkəti Azərbaycan Respublikası DİN ilə əməkdaşlıq edir ki, bu da şirkətin xidmətlərinin lisenziyalaşdırılmasının və müvafiq sənədlərin vaxtlı-vaxtında yenilənməsinin zəmanəti olur.

Paradox security systems

“YARASA Ltd” şirkəti vaxtlı-vaxtında lisenziyalaşdırma proseduralarını keçir.

“YARASA Ltd” şirkəti mühafizə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün qüvvədə olan lisenziyalara malikdir. Bütün müvafiq sənədlər dünya standartlarına və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğundur. Artıq uzun illərdir ki, “YARASA Ltd” şirkəti Azərbaycan Respublikası DİN ilə əməkdaşlıq edir ki, bu da şirkətin xidmətlərinin lisenziyalaşdırılmasının və müvafiq sənədlərin vaxtlı-vaxtında yenilənməsinin zəmanəti olur.